Projectcase RIVM Utrecht

03 december 2020

HC KP & Interland Techniek

Projectbeschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf laat in Utrecht op het Science Park de nieuwbouw ontwikkelen voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het agentschap van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Wij zijn trots dat wij door onze opdrachtgever MEET RIVM CBG BV gekozen zijn als partners voor dit prachtige project.

Het project wordt een combinatie tussen kantoren en laboratoria met volume van circa 70.000 m² bruto vloeroppervlak. Het pand heeft een hoogte van 80 meter en gaat ruim 1.600 werkplekken, 25 vergaderzalen en 5 ontmoetingspleinen realiseren.Bijdrage HC KP 

  • Circa 25.000 m² kwadraatbandrastersysteem
  • Ruim 2.300 m² corridor systeem
  • Circa 1.000 m² verdekt systeem
  • Circa 1.000 m² maatwerk driehoek systeem
  • Diversen metalen koven en bouwkundige aansluitingen

Aangepaste plafondconstructie kwadraatbandrastersysteem
Wegens de vorm van het pand en de flexibele indeelbaarheid is gekozen om een kwadraatbandrastersysteem toe te passen. De vele specifieke bouwkundige aansluitingen en metalen koven in de klimaatplafonds maken het een uitdagend project. Daarbij heeft HC KP een maatwerkoplossing toegepast om de verlichting in de constructie te integreren, gecombineerd met plenumafzuiging.

Speciaal maatwerk driehoekplafond
In de plint van het gebouw levert en monteert HC KP een speciaal maatwerk plafond om de gewenste esthetische uitstraling te realiseren. Het plafond is opgebouwd uit driehoekvormige plafondpanelen met verschillende afmetingen, gecombineerd met een verdekt ophangsysteem.

Hoge plafondeisen
In het pand zijn hoge eisen gesteld aan onder andere de geluidsabsorptie, het koelvermogen en de materialisatie van hydraulische componenten. HC KP heeft de samenstelling van haar klimaatplafond dusdanig projectspecifiek aangepast zodat het plafond voldoet aan de gestelde vermogens- en geluidseisen.

Door de hoge eisen aan de hydraulische componenten heeft HC KP onder andere haar verdeelleidingwerk aangepast en worden er bijvoorbeeld volledig RVS aansluit- en koppelslangen toegepast.

Bijdrage Interland Techniek

  • Levering DFA multi-wervelroosters ten behoeve van 320 laboratoria

Complexe vraagstelling
Vanaf de ontwerpfase is Interland Techniek betrokken geweest bij het complexe vraagstuk omtrent de luchtverdeling voor de laboratoria. In deze ruimten worden hoge luchthoeveelheden gevraagd (ventilatievouden van maar liefst 20-30x). Daarnaast zijn er lage maximale luchtsnelheden in de leefzone vereist.

CFD simulatie en testruimte HC Groep
Door middel van een Cumputational Fluid Dynamics (CFD) simulatie heeft Interland Techniek aan kunnen tonen dat werd voldaan aan de gestelde eisen door gebruik te maken van een rooster welke specifiek ontworpen is om hoge luchthoeveelheden in te blazen zonder enige concessie van de luchtsnelheden in de leefzone.

Testruimte HC Groep
Naar aanleiding van de positieve CFD testresultaten is er tevens een volledige testruimte ingericht bij de HC Groep te Waalwijk. Behalve luchtsnelheden in de leefzone zijn ook de luchtsnelheden gemeten voor de aanstroomopening van de zuurkasten, immers te hoge snelheden voor deze opening resulteert in een onderdruk voor deze opening met een negatieve luchtstoom tot gevolg.

De resultaten van deze uitgebreide test waren wederom uiterst positief. Alle laboratoria bij het RIVM worden uitgevoerd met het DFA multi-wervelrooster. Een deel van de gelaste aansluitkasten zullen in RVS worden uitgevoerd. 

Meer nieuwsberichten

Maatregelen HC Groep inzake het coronavirus

Pinksterweekend

Nieuwbouw stadskantoor Heerlen