HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Alle functies van de Hybridair in beeld:

 

WAT IS EEN HYBRIDAIR?

HC KP heeft het HYBRIDAIR klimaateiland succesvol geïntroduceerd in Nederland. Het HYBRIDAIR klimaateiland combineert de systeemeigenschappen die in een ruimte nodig zijn ter bevordering van het thermisch en akoestisch comfort.

Het grote voordeel van de HYBRIDAIR is de inbouwhoogte van slechts 85 mm. Ruimten met beperkte hoogtes kunnen met dit systeem haar maximale ruimtebeleving behouden, gecombineerd met het hoogst haalbare comfort.HC KP kan het ontwerp van de HYBRIDAIR klimaateilanden in combinatie met het verlichitngsplan en bijbehorende berekeningen uitvoeren. 

Het systeem is opgebouwd uit een geperforeerd stalen paneel, welke wordt voorzien van koperen klimaatelementen met water als energiedragend medium. Daarnaast wordt er een geluidsabsorberende inlage aangebracht ten behoeve van het reduceren van de nagalmtijd.

Om optimaal gebruik te maken van het HYBRIDAIR klimaatplafondeiland wordt deze gekoppeld aan het ventilatiesysteem. Door het ingenieuze luchttoevoersysteem wordt, dankzij het verdringingsprincipe, lucht mer een zeer lage snelheid in de leefzone gebracht.

De voordelen van HYBRIDAIR klimaateilanden:

 • Bouwhoogte vanaf 85 mm voor een maximale ruimtehoogte
 • Voorzien van geïntegreerde luchttoevoervoorziening
 • Homogene luchtverdeling over gehele lengte klimaateiland
 • Oplossing voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 • Hoge geluidsabsorberende werking
 • Geen bewegende delen met als voordeel vrijwel onbeperkte levensduur
 • Onderhoudsarm
 • Flexibiliteit voor wanden bij het wijzigen van de indeling
 • Geheel andere plafond- en ruimtebeleving
 • Geen extra roosters en kanalen boven het plafond benodigd
 • Mogelijkheden voor inbouwen van componenten zoals sprinklers armaturen, waaronder het HC KP Integratiearmatuur
 • Korte montagedoorlooptijden

Perfect toepasbaar voor scholen

Het HYBRIDAIR klimaateiland is het uitgelezen product voor het realiseren van een ‘frisse school’ conform het huidige programma van eisen. Enkele referenties hiervan zijn de Erasmus Universiteit gebouw L (Sanders Building), Melachton te Rotterdam, Hogeschool van de Kunsten te Amsterdam en Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch en Breda. Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij ver- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. Naast een optimaal binnenklimaat is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel, alleen al vanwege de kosten. HYBRIDAIR klimaateilanden kunnen hieraan bijdragen, doordat er voldoende lucht tochtvrij kan worden ingebracht in combinatie met comfortabele stralingswarmte.

Download de HC KP brochure voor aanvullende informatie over HYBRIDAIR. 

Neem contact op met HC KP!

Passend advies nodig?

Vragen over onze klimaatsystemen of totaaloplossingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!