Certificeringen

HC KP beschikt over verschillende certificeringen in het kader van V&G (Veiligheid & Gezondheid). Hiermee tonen we aan, dat veiligheid écht op onze agenda staat en dat we er actief mee bezig zijn. 

De Veiligheidsladder

HC KP is gecertificeerd op trede 2 van de Safety Culture Ladder (De Veiligheidsladder).

Binnen HC Groep staat veiligheid hoog op de agenda en daarmee vormt het -geheel passend bij onze organisatie- de 'groene draad’ in onze gehele bedrijfsvoering. Na een dag werken veilig thuiskomen, dat is immers wat we allemaal willen. Na een intensief certificeringstraject zijn alle projectorganisaties binnen HC Groep (naast HC KP zijn dit HC PS en HC RT) in december 2021 succesvol door TÜV Nederland gecertificeerd op de tweede trede van de Veiligheidsladder.

VCA *

HC KP beschikt over een geldige VCA* certificering. Door middel van deze certificering wordt aangetoond dat veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beheerst conform de checklist die de VCA stelt.

FSC | doorlopende projectcertificering

HC KP is als bedrijf FSC gecertificeerd, hiermee dragen we een steentje bij aan het klimaat. Door middel van ons certificaat (licentiecode FSC-P001896) tonen we aan dat bepaalde bosmaterialen gecertificeerd zijn en deze materialen in onze projecten een verantwoorde herkomst hebben.

FSC MANAGEMENTSYSTEEM
Er is door HC KP een FSC Managementsysteem opgezet, in samenwerking met onze afdeling QHSE. Met dit systeem kunnen we borgen dat er aan alle eisen wordt voldaan die de verschillende FSC standaarden stellen. Van processen, procedures, werkinstructies en overeenkomsten tot aan aanpassingen in ons softwarepakket. Dit én meer heeft de revue gepasseerd bij de implementatie van ons systeem.

EXTERN GECERTIFICEERD
Ons managementsysteem is extern gecertificeerd door Preffered by Nature. Zonder afwijkingen hebben we in februari 2022 de audit doorlopen en hebben we het certificaat in ontvangst mogen nemen. Hier zijn we erg trots op.

PROJECTVERKLARING
Na de oplevering van een project kunnen wij een projectverklaring afgeven. Op deze verklaring is te zien welke bosmaterialen met welke FSC claims zijn geleverd. Daarnaast is ons certificaatnummer en onze licentiecode vertegenwoordigd op deze verklaring.

Heeft u vragen over onze FSC certificering en welke materialen hiertoe behoren, neem dan contact op met uw HC KP adviseur 0416 – 65 00 75.

Neem contact op met onze afdeling QHSE

Vragen over veilig werken?

Bent u op zoek naar meer informatie over HC KP in combinatie met het onderwerp V&G? Neem dan contact op met onze afdeling QHSE via VEILIGWERKEN@HCGROEP.COM