rie

RI&E

Met de RI&E's (Risico Inventarisatie en -Evaluaties) binnen HC KP inventariseren we hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid in onze organisatie zijn gewaarborgd. Om niet ons eigen vlees te keuren, betrekken we een extern hoger veiligheidskundige bij de uitvoering van onze RI&E's.

HC KP ziet in haar RI&E's meer dan papieren rapportages, het zijn waardevolle bijdragen aan een veiligere en gezondere organisatie. Na iedere RI&E rapportage wordt het plan van aanpak actief beetgepakt en worden er maatregelen getroffen om eventuele verbeterpunten te benutten.

Neem contact op met onze afdeling QHSE

Vragen over veilig werken?

Bent u op zoek naar meer informatie over HC KP in combinatie met het onderwerp V&G? Neem dan contact op met onze afdeling QHSE via VEILIGWERKEN@HCGROEP.COM

safety