Leren

Een gezonde leeromgeving

FRISSE SCHOLEN

Het Frisse Scholen programma van eisen gaat in op een vijftal thema's: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Op basis hiervan zijn er drie ambitiniveaus vastgesteld: klasse A (zeer goed), klasse B (goed) en klasse C (acceptabel).
 
Een slecht binnenklimaat op scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van onderwijzend personeel en leerlingen. Bij ver- en nieuwbouwlpannen is het daarom van belang om eisen te stellen aan het gebouwontwerp en de installaties. 
 
De klimaatplafonds van HC KP dragen bij een gezond binnenklimaat op scholen. Met name het HYBRIDAIR klimaateiland is dé uitgelezen oplossing voor de realisatie van een 'frisse schoolklasse A' conform het huidige programma van eisen. Naast een optimaal binnenklimaat wordt met het HYBRIDAIR klimaateiland tevens een laag energieverbruik gerealiseerd, doordat het systeem gebruik maakt van hoge temperatuur koeling en lage temperatuur verwarming.
 

MEER INFORMATIE OVER HET HYBRIDAIR KLIMAATEILAND
Neem contact op!

Meer over HC KP?

Vragen over onze klimaatsystemen of totaaloplossingen?
Neem vrijblijvend contact met ons op!