Wat is een Hybridair?

De voordelen

 • Bouwhoogte vanaf 85 mm voor een maximale ruimtehoogte
 • Oplossing voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 • Flexibiliteit voor wanden bij het wijzigen van de indeling
 • Geheel andere plafond- en ruimtebeleving
 • Maximaal comfort door de vermogensoverdracht middels straling 
 • Voorzien van geïntegreerde luchttoevoervoorziening 
 • Homogene luchtverdeling over gehele lengte van het eiland
 • Geen extra roosters en kanalen boven het plafond benodig
 • Hoge geluidsabsorberende werking
 • Mogelijkheden voor inbouwen van componenten zoals sprinklers en armaturen, waaronder het HC KP Integratiearmatuur
 • Geen bewegende delen met als voordeel een vrijwel onbeperkte levensduur
 • Onderhoudsarm
 • Korte montagedoorlooptijden
 • Esthetische vrijheid; keuze uit diverse kleuren, perforaties en afmetingen

Frisse scholen

Het Hybridair klimaateiland is het uitgelezen product voor het realiseren van een ‘frisse school’ conform het huidige programma van eisen. Enkele referenties hiervan zijn de Erasmus Universiteit gebouw L (Sanders Building), Melachton te Rotterdam, Hogeschool van de Kunsten te Amsterdam en Avans Hogeschool te 's-Hertogenbosch en Breda. 

Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van leerlingen en onderwijzend personeel. Bij verbouw- en nieuwbouwplannen is het dus belangrijk vooraf eisen te stellen aan het ontwerp van het gebouw en de installaties.

Naast een optimaal binnenklimaat is daarbij ook een laag energiegebruik van scholen essentieel, alleen al vanwege de kosten. Hybridair klimaateilanden kunnen hieraan bijdragen, doordat er voldoende lucht tochtvrij kan worden ingebracht in combinatie met comfortabele stralingswarmte.

Download de HC KP brochure voor aanvullende informatie over Hybridair.